...
3.3 Breuken aftrekken
Aftrekken van breuken gaat op dezelfde manier als optellen.
Dus ook hier geldt: pas aftrekken als de breuken gelijknamig zijn.
Opgave 3.04
Neem de volgende sommen over in een schrift:
Aftrekken met een hele lenen
Soms lukt het aftrekken niet helemaal, je komt dan als het ware iets tekort
Dan moet er een hele geleend worden.
voorbeeld:
dit lukt zo niet, dus moet er bij de 4 een hele worden geleend
bedenk dat je het getal 1 kunt schrijven als:
in het voorbeeld is het nodig om van de 1 die we hebben geleend te maken
wordt dan
nu gaat het aftrekken wel lukken

Opgave 3.05
Neem de volgende sommen over in een schrift:
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H3  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg